+48 22 492 40 00

„We understand perfectly well that it’s the transaction that matters. Law is only an instrument to make it possible.”

Maciej Kotlicki, Partner

„The complexity of legal issues
calls for a customized approach,
and proven and effective solutions.”

Krzysztof Żyto, Partner

„Our priority is to assist our clients
in achieving their business objectives.”

Ewa Don-Siemion, Partner

„Our objective is to provide
excellent services at a reasonable
price. Our clients deserve this.”

Ewa Don-Siemion, Partner

„Lasting business relationships
and client satisfaction testify
to our effectiveness and reliability.”

Andrzej Chajec, Partner

News

Aktualności


Sejm uchwala projekt ustawy mającej znaczenie dla rynku obrotu nieruchomościami na terenie Warszawy

Projekt ten dotyczy nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie dotyczącym roszczeń byłych właścicieli nieruchomości warszawskich, przejętych przez Miasto Stołeczne Warszawę na mocy Dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (tzw. Dekretu Bieruta).

Więcej:

CDZ...

Our experience

We thank our Clients for the Trust we receive. More...

How we work

Our goal is to deliver „real value” to our Clients through quality service. More...

Partners

We are a team of ambitious lawyers, practice experts, with significant knowledge and experience. More...

Copyright Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna

Design and Developed www.wsifirmawsieci.pl