CAREER

CDZ doradcą przy rekordowej transakcji pakietowej sprzedaży lokali

CDZ doradzała sprzedającym przy sprzedaży dwóch pakietów lokali w budynku mieszkaniowym Pacific Residence, zlokalizowanym na warszawskim Powiślu. Ponad 170 lokali zostało zakupionych przez zagranicznych inwestorów. Zważywszy na liczbę nabytych lokali, jest to jedna z największych transakcji tego typu w historii polskiego rynku obrotu wtórnego nieruchomościami lokalowymi.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy tej transakcji kierowali wspólnicy Andrzej Chajec oraz Piotr Zapalski. W skład zespołu wchodzili także Olga Połowianiuk-Keczmerska oraz Szymon Żyto.

CDZ doradcą funduszy inwestycyjnych przy transakcji na rynku kapitałowym

CDZ doradzała funduszom: CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w procesie sprzedaży 100% posiadanych przez nich akcji i obligacji Symbio Polska S.A., spółki notowanej na rynku NewConnect oraz przy inwestycji w spółce z sektora FMCG.

Celem współpracy funduszy, nabytej spółki oraz jej wspólników jest konsolidacja działalności operacyjnej na rynku żywności ekologicznej.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierował wspólnik Maciej Kotlicki we współpracy z r.pr. Piotrem Rychta oraz adw. Anną Skórką.

CDZ doradcą IT Kontrakt przy inwestycji na rynku outsourcingu IT

CDZ doradzała IT Kontrakt, spółce należącej do funduszy zarządzanych przez Cornerstone Partners oraz Oaktree Capital Management, przy inwestycji w Solid Brain, spółkę z branży outsourcingu IT.
 
„Inwestycja w Solid Brain jest jednym z etapów budowy europejskiej grupy kapitałowej specjalizującej się w outsourcingu tworzenia i utrzymywania oprogramowania na zlecenie globalnych korporacji.

CDZ doradcą SaveCart przy wejściu nowych inwestorów do spółki

CDZ doradzała SaveCart, spółce z branży e-commerce, w procesie wejścia nowych inwestorów kapitałowych do spółki, w tym Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (podmiot zależny od grupy mBanku S.A.), obejmując w zamian pakiet mniejszościowy udziałów.

Doradztwo CDZ obejmowało udział w opracowaniu struktury transakcji oraz przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej. Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierował wspólnik Andrzej Chajec we współpracy z adwokatem Anną Skórką.

CDZ doradcą grupy podmiotów przy sprzedaży spółek RED 8

CDZ reprezentowała grupę sprzedających pakiet 100% udziałów spółki Content Invest Sp. z o.o., która skupia kilka spółek z branży reklamy i marketingu, działających pod marką RED 8. Kupującym była spółka należąca do grupy Dentsu Aegis, międzynarodowej sieci komunikacyjnej z oddziałami w 145 krajach. W wyniku przejęcia powstanie oferta Dentsu Solution.

Doradztwo CDZ obejmowało opracowanie docelowej struktury udziałowej i restrukturyzację grupy spółek RED 8. Ponadto, CDZ doradzała w zakresie spraw korporacyjnych grupy spółek RED 8 oraz negocjowała dokumentację transakcyjną.

CDZ doradcą TFI Capital Partners przy inwestycji w sieci Piotr i Paweł

CDZ doradzała funduszom zarządzanym przez TFI Capital Partners przy inwestycji finansowej w grupę Piotr i Paweł, ogólnopolską sieć supermarketów, w której działa 145 sklepów.

Doradztwo CDZ objęło opracowanie, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, która została sfinalizowana 22 lutego 2018 roku i weszła w życie niezwłocznie, gdyż nie wymagała zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako że w transakcji uczestniczyła instytucja finansowa.

CDZ doradcą Capital Partners przy transakcji na rynku kapitałowym

CDZ doradzała funduszu inwestycyjnemu Capital Partners S.A., głównemu akcjonariuszowi w związku z procesem przejęcia Gekoplast S.A., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przez nowego inwestora.

W styczniu 2018 roku powodzeniem zakończyło się wezwanie na akcje spółki, ogłoszone przez grupę Karton S.p.A. (99,3% akcji), a intencją nowego właściciela jest wycofanie akcji Gekoplastu z obrotu na GPW.

CDZ doradcą 24/7 Communication przy połączeniu z Headlines-Porter Novelli

CDZ doradzała 24/7 Communication, jedynej polskiej agencji należącej do PROI Worldwide, która stanowi również polski oddział Reputation Institute, przy połączeniu z Headlines-Porter Novelli, jedną z najstarszych polskich agencji PR. Projekty obydwu agencji zostały wielokrotnie nagrodzone i wyróżnione w wielu polskich i międzynarodowych konkursach.

Od 1 stycznia 2018 roku agencje rozpoczną wspólną działalność pod szyldem 24/7 Communication.