CAREER

Email
tomasz.wilk@cdz.com.pl
Opis

Tomasz specjalizuje się w prawie procesowym, prawie pracy i prawie korporacyjnym. Reprezentuje klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym. Bierze udział w wypracowaniu optymalnych rozwiązań prawnych oraz w przygotowaniu strategii procesowej i pism procesowych, w tym pozwów sądowych, apelacji i skarg kasacyjnych.

Doradza międzynarodowym i polskim klientom w zakresie bieżącej działalności, w szczególności w obszarze zagadnień pracowniczych i korporacyjnych. Uczestniczy w przygotowaniu audytów prawnych na potrzeby transakcji fuzji i przejęć.

Opis krótki

Aplikant radcowski

Phone
+48 12 421 12 55