CAREER

Email
Jerzy.Kapitanczuk@cdz.com.pl
Opis

Jerzy zajmuje się prawem korporacyjnym, w tym tworzeniem, likwidacją, restrukturyzacją i bieżącą obsługą korporacyjną spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych a także analizą i negocjowaniem kontraktów handlowych. Ponadto doradza w zakresie prawa ochrony konkurencji, zwłaszcza w obszarze kontroli koncentracji.

Jest członkiem zespołu przy transakcjach fuzji i przejęć, inwestycjach typu private equity oraz projektach mających na celu zmianę struktury właścicielskiej.  

Uczestniczy w opracowaniu struktury transakcji, badaniach stanu prawnego spółek (due diligence) oraz w przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej.

Opis krótki

Aplikant adwokacki

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
Jerzy Kapitańczuk