CAREER

Email
Marcin.Lizurek@cdz.com.pl
Opis

Marcin specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, prawie administracyjnym, gospodarczym oraz korporacyjnym. Bierze udział w przygotowaniu strategii procesowej oraz pozwów sądowych i pism procesowych.

Wspiera klientów z sektora budowlanego w procesie inwestycyjnym. Doradza w zakresie umów budowlanych opartych na warunkach FIDIC oraz prawa zamówień publicznych.

Doradza klientom indywidualnym w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego. Zajmuje się rozwiązywaniem sporów w tematyce ochrony konsumentów, w szczególności kredytów bankowych indeksowanych lub denominowanych do walut obcych (tzw. umowy frankowe).

Ponadto, jest członkiem zespołu w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych i egzekucyjnych, a także w badaniach stanu prawnego spółek (due diligence) przy transakcjach fuzji i przejęć. Uczestniczy w przygotowaniu prospektów emisyjnych w ramach IPO.

Opis krótki

Adwokat

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
CDZ