CAREER

Email
malgorzata.sas-madej@cdz.com.pl
Opis

Małgorzata specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym oraz prawie rynków kapitałowych. Doradza przy transakcjach fuzji i przejęć, inwestycjach typu private equity oraz zmianach struktury właścicielskiej.

Zajmuje się wprowadzaniem instrumentów finansowych do publicznego obrotu, w szczególności IPO, SPO, a także doradztwem restrukturyzacyjnym w zakresie łączenia, podziału spółek publicznych, de-listing, dual listing oraz programów odkupu akcji (buy-back).

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności akcjonariuszy w sporach dotyczących nadzoru właścicielskiego.

Opis krótki

Adwokat

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
CDZ