Góra

Darmowy dostęp
do informacji prawnych
i wzorów dokumentów
nowa usługa

we

are

cdz

legal

advisors

scroll

THE FIRM

Quality

O CDZ

W naszej pracy liczy się JAKOŚĆ
i gwarancja znakomitej obsługi prawnej. Wnosimy doświadczenie branżowe
i stawiamy na nowatorskie rozwiązania prawne.

Pracujemy zespołowo,
a innowacyjność jest nieodłącznym elementem naszego działania.

To my: CDZ

CDZ

globalnie

Nasi Klienci często potrzebują zintegrowanego, międzynarodowego wsparcia prawnego. Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu projektów transgranicznych. W ramach członkostwa w międzynarodowej sieci firm prawniczych INTERLAW, pracujemy w multidyscyplinarnych zespołach prawników z renomowanych kancelarii w Europie, Ameryce i Azji.

Earth

DORADZAMY PRZY MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH PRACOWNICZYCH

We współpracy z Transatlantic Law International (TALI), dynamiczną platformą prawno-biznesową, doradzamy przy projektach o zasięgu globalnym w 95 jurysdykcjach.

PARTNERS

Анджей Хаец

Andrzej ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie przy transakcjach fuzji i przejęć, transakcjach typu private equity oraz z udziałem venture capital. Zajmuje się prawem korporacyjnym, handlowym i telekomunikacyjnym. Przygotowuje i nadzoruje międzynarodowe emisje papierów wartościowych.

Doradza w procesie inwestycyjnym, opracowuje strukturę inwestycji i formę pozyskania kapitału. Zajmuje się restrukturyzacjami kapitałowymi spółek i grup kapitałowych. Doradza polskim i zagranicznym inwestorom, funduszom private equity i venture capital oraz spółkom z sektora TMT.

Andrzej jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA, Chambers Europe oraz Best Lawyers. W 2019 został wyróżniony w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego, restrukturyzacji, w transakcjach typu private equity oraz fuzji i przejęć.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką fuzji i przejęć oraz private equity

Эва Дон-Шемён

Ewa specjalizuje się w doradztwie klientom zagranicznym w zakresie prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług biznesowych i finansowych oraz TMT. Doradza w zakresie otwierania i prowadzenia centrów usług wspólnych w Polsce.

Wspiera klientów w procesie budowy strategii HR, zarządzaniu zasobami ludzkimi i racjonalizacji polityki kadrowej oraz przy międzynarodowych transferach pracowników. Doradza przy dostosowywaniu globalnych modeli funkcjonowania firm do zasad polskiego prawa.

Przed dołączeniem do CDZ Ewa była członkiem zarządu Netia S.A. Wcześniej praktykowała w Shearman & Sterling w Nowym Jorku, gdzie reprezentowała banki inwestycyjne w transakcjach z branży TMT i energetycznej oraz zajmowała się doradztwem regulacyjnym sektorowi finansowemu.

Ewa jest wysoko rekomendowana przez The Legal 500 EMEA 2019 w zakresie prawa pracy. Jest członkiem Rady Programowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Adwokat z uprawnieniami w stanie Nowy Jork, wspólnik
kieruje praktyką usług biznesowych

Мацей Котлицкий

Maciej specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach na rynku kapitałowym. Doradza przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do publicznego obrotu, w szczególności IPO, SPO. Zajmuje się wykupami lewarowanymi (LBO), restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz polskim i angielskim prawem spółek.

Doradza polskim i zagranicznym inwestorom, zwłaszcza funduszom inwestycyjnym i private equity, spółkom z sektora TMT oraz instytucjom finansowym.

Reprezentuje spółki notowane na giełdzie oraz ich akcjonariuszy w sporach dotyczących ofert przejęcia (tzw. wezwań) oraz zakończenia notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza spółkom publicznym w zakresie ładu korporacyjnego, obowiązków informacyjnych, zagadnień związanych z papierami wartościowymi i wymogami giełdowymi.

Maciej jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA, Chambers Europe oraz IFLR1000 Financial & Corporate. W 2019 roku, został wyróżniony w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego, restrukturyzacji, w transakcjach typu private equity oraz fuzji i przejęć.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką rynków kapitałowych

Шимон Скендзелевский

Szymon doradza funduszom private equity i venture capital, inwestorom oraz międzynarodowym i polskim spółkom w zakresie fuzji i przejęć, tworzenia joint ventures oraz transakcji na rynku nieruchomości.

Doradza w zakresie finansowania i refinansowania inwestycji i transakcji nieruchomościowych oraz projektów deweloperskich. Zajmuje się transakcjami na rynku kapitałowym, obejmującymi prywatne i publiczne oferty papierów wartościowych.

Przeprowadza procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw obejmujące połączenie, przekształcenie lub podział spółek.

Szymon jest rekomendowany The Legal 500 EMEA, Chambers Europe oraz IFLR1000 Financial & Corporate. W 2019 roku został wyróżniony w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego, w transakcjach typu private equity oraz fuzji i przejęć.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką finansowania inwestycji

Патрик Галицкий

Patryk ma ponad 17-letnie doświadczenie w prawie nieruchomości oraz fuzjach i przejęciach. Specjalizuje się w transakcjach na rynku nieruchomości, finansowaniu i refinansowaniu inwestycji oraz procesach restrukturyzacyjnych.

Zajmuje się transakcjami sprzedaży nieruchomości biurowych, przemysłowych i centrów handlowych, a także leasingiem nieruchomości.

Doradza międzynarodowym funduszom inwestycyjnym i private equity, polskim i zagranicznym inwestorom, deweloperom oraz instytucjom finansowym.

Patryk jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2019 w prawie nieruchomości.

Radca prawny, wspólnik
współkieruje praktyką nieruchomości i inwestycji budowlanych

Петр Крычек

Piotr specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie pracy oraz prawie własności intelektualnej i przemysłowej, zwłaszcza w problematyce znaków towarowych. Doradza międzynarodowym i polskim spółkom, w tym przedsiębiorcom z sektora usług biznesowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami cywilnymi i gospodarczymi we wszystkich instancjach.

Przed dołączeniem do CDZ pracował w Urzędzie Antymonopolowym (obecnie UOKiK), następnie jako dyrektor ds. prawnych oraz członek zarządu pierwszej płatnej telewizji w Polsce – CANAL+Polska (obecnie nc+).

Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Jest aktywnie zaangażowany w działalność pro bono na rzecz kilku fundacji oraz osób prywatnych.

Piotr jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2019 w dziedzinie prawa pracy.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką TMT, ochrony konkurencji, własności
intelektualnej oraz ochrony danych osobowych

Иоланта Оконецкая

Jolanta ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz transakcji handlowych.

Doradza w zakresie tworzenia, łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji spółek. Zajmuje się restrukturyzacją i strukturyzacją grup kapitałowych. Doradza przy transakcjach nabycia i zbycia akcji/udziałów, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych. Doradza licznym spółkom zagranicznym w związku z prowadzoną przez nich działalnością w Polsce.

Jolanta jest rekomendowana przez The Legal 500 EMEA 2019 w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego oraz fuzji i przejęć.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką prawa korporacyjnego i handlowego

Петр Запальский

Piotr ma ponad 16-letnie doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości. Doradza na wszystkich etapach inwestycji budowlanych oraz transakcji nieruchomościowych, w tym w procesach finansowania inwestycji.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu regulacji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego nieruchomości, prawa budowlanego oraz finansowania projektów nieruchomościowych.

Negocjuje umowy najmu, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych oraz ich zmian. Doradza przy umowach deweloperskich oraz umowach dotyczących ustanawiania odrębnej własności lokali niemieszkalnych.

Reprezentuje klientów przed sądami wieczystoksięgowymi i organami administracji publicznej w postępowaniach dotyczących inwestycji nieruchomościowych.

Piotr jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2019 w dziedzinie prawa nieruchomości.

Radca prawny, wspólnik
współkieruje praktyką nieruchomości i inwestycji budowlanych

NEWS

CDZ BREAKFAST
CDZ Breakfast | CDZ invites you to a breakfast meeting and discussion on

CO NOWEGO NAS CZEKA W PRAWIE PRACY W 2019 ROKU: PPK, NOWE ZASADY PRZECHOWYWANIA AKT OSOBOWYCH, ZNIESIENIE LIMITÓW ZUS

Warszawa:
Date:
Venue: REGUS, przy ul. Smolnej 40
Time: 9:00
Please confirm your attendance at: CDZbreakfast@cdz.com.pl
Kraków:
Date:
Venue: w siedzibie Kancelarii, przy al. Słowackiego 64
Time: 9:00
Please confirm your attendance at: CDZbreakfast.krakow@cdz.com.pl

EVENTS

Piotr Kryczek uczestnikiem posiedzenia połączonych komisji senackich

W dniu 14 stycznia 2021 roku mecenas Piotr Kryczek był jednym z prelegentów w trakcie posiedzenia połączonych komisji senackich - Kultury i Środków Przekazu oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poświęconego kwestiom dekoncentracji i tzw. repolonizacji mediów w Polsce.

Mecenas Kryczek zaprezentował raport na temat planowanych zmian na rynku mediów, opracowany wspólnie z mecenasem Marcinem Karolakiem również z kancelarii CDZ.

Uczestnicy posiedzenia w Senacie dyskutowali o możliwych kierunkach, w jakich może rozwijać się rynek mediów, zwłaszcza rynek prasowy, i w tym kontekście - o skutkach przejęcia wydawnictwa Polska Press przez spółkę Orlen SA. Część wystąpień dotyczyła zagrożeń dla wolności mediów i pluralizmu opinii,  jakie wynikają z przekształceń własnościowych w mediach w Rosji i na Węgrzech.

Działania CDZ w powyższym zakresie prowadzone są we współpracy z agencją FIRST PR.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka obchodzi 14 października piętnastą rocznicę utworzenia Programu Spraw Precedensowych.  Kancelaria CDZ od momentu powstania Programu angażuje się, na zasadach pro bono, w sprawy prowadzone w jego ramach.   Zapraszamy do obejrzenia filmu z wypowiedziami prawników wspierających Program, m.in. mecenas Ewy Don-Siemion, o znaczeniu Programu dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce:

Maciej Kotlicki prelegentem na konferencji Startup Wrocław: Ewolucje

Startup Wrocław: Ewolucje jest wydarzeniem biznesowym skupiającym startupy, innowatorów i inwestorów z branży kreatywnej i nowych technologii, organizowanym przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Konferencja odbędzie się 30 maja we Wrocławiu pod tematem przewodnim „Pieniądze”. Tematyka obejmuje: rozpoczęcie własnego biznesu, pozyskiwanie kapitału od inwestora, budowanie firmy z własnych środków czy za pomocą crowdfundingu.

O najlepszych praktykach pozyskiwania kapitału da startupu opowie Maciej Kotlicki, wspólnik w kancelarii CDZ. W agendzie: jak poprawnie dobrać metodę pozyskiwania kapitału do rodzaju spółki? Jak wygląda proces finansowania inwestycji, na co zwracać szczególną uwagę i jak powinna wyglądać skuteczna umowa inwestycyjna? I wreszcie –  jak wyjść z inwestycji, aby odnieść jak najwięcej korzyści?

CDZ jest partnerem merytorycznym konferencji.

Więcej: https://www.wroclaw.pl/startupy/evolution

CDZ oraz ARAW organizatorami śniadania dla sektora nowoczesnych usług

Dnia 28 marca 2019 roku, w hotelu PURO we Wrocławiu, odbyło się śniadanie biznesowe dedykowane firmom z sektora usług nowoczesnych, pt. „Co zostało po burzy wokół RODO? Analiza pierwszych doświadczeń”.

Z ramienia CDZ, Dariusz Zimnicki omówił m.in. zmiany w Kodeksie pracy wynikające z RODO, monitoring wizyjny i monitoring korespondencji, ochronę wizerunku oraz dane o wynagrodzeniu jako dane osobowe.

Więcej: www.araw.pl

Randka ze start-upem

Prowadzisz start-up lub jesteś programistą albo grafikiem? Chcesz wymieniać się pomysłami, doświadczeniami lub spotykać się z ludźmi ze swojej branży? Jeśli tak, to nie przegap imprezy Developer Speed Dating, która odbędzie się 7 marca o 18:30 w kampusie Google. W czasie 3 minut opowiesz o sobie i na dźwięk gongu przejdziesz do następnego stolika. Nie zapomnij o swoich wizytówkach. Oczywiście nie zabraknie CDZ!

WIĘCEJ

Co w prawie pracy przyniesie 2019 rok?

Dnia 21 listopada 2018 roku, CDZ oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej zorganizowały warsztaty dla firm z sektora usług biznesowych, poświęcone przyszłorocznym zmianom w prawie pracy.

Weronika Papucewicz omówiła zagadnienie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), pracowniczych danych osobowych, a także digitalizację dokumentacji pracowniczej, nowe prawo związkowe oraz limity ZUS.

PRESS RELEASES

press releases

TRANSACTIONS

Kancelaria CDZ Chajec i Wspólnicy doradzała Centerscape Investments Poland w transakcji nabycia dwóch parków handlowych.

Kancelaria CDZ Chajec i Wspólnicy doradzała Centerscape Investments Poland (wiodącemu inwestorowi, deweloperowi i zarządcy nieruchomości handlowych z sektora handlu detalicznego na terenie Niemiec, Polski oraz Czech) w transakcji nabycia dwóch parków handlowych. W grudniu 2021 roku Centerscape Investments Poland i Hunter REIM sfinalizowały umowy sprzedaży parków handlowych zlokalizowanych w Warszawie i Inowrocławiu, o powierzchni najmu powyżej 4,5 tys. mkw. i z siecią Netto jako głównym operatorem spożywczym.

Po stronie Centerscape Investments Poland doradztwo prawne zapewniła kancelaria CDZ Chajec i Wspólnicy, zaś po stronie sprzedającego kancelaria GKW - Grabalski, Kempiński i Wspólnicy Sp. k. oraz Avison Young jako doradca komercyjny.
 
Transakcję obsługiwali Partner Patryk Galicki wraz z zespołem w składzie: Agnieszka Wisła, Nina Horbowiec, Jakub Urbanek oraz Szymon Żyto.

CDZ doradcą prawnym Pharmena S.A. przy wejściu na GPW

CDZ doradza spółce biotechnologiczej Pharmena S.A. w procesie przeniesienia akcji z NewConnect na Giełdę Papierów Wartościowych.

W dniu 19 marca 2019 roku, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Pharmena S.A., spółki biotechnologicznej notowanej na rynku NewConnect od 2008 roku.

CDZ przygotowała część prawną prospektu emisyjnego oraz we współpracy z Domem Maklerskim Vestor S.A. reprezentowała klienta przed Komisją Nadzoru Finansowego w postępowaniu dotyczącym zatwierdzenia prospektu. W kolejnym etapie CDZ będzie uczestniczyła w procesie dopuszczenia akcji Pharmena S.A. do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Zespołem prawników CDZ kieruje wspólnik Maciej Kotlicki oraz r.pr Piotr Rychta.

CDZ doradcą przy rekordowej transakcji pakietowej sprzedaży lokali

CDZ doradzała sprzedającym przy sprzedaży dwóch pakietów lokali w budynku mieszkaniowym Pacific Residence, zlokalizowanym na warszawskim Powiślu. Ponad 170 lokali zostało zakupionych przez zagranicznych inwestorów. Zważywszy na liczbę nabytych lokali, jest to jedna z największych transakcji tego typu w historii polskiego rynku obrotu wtórnego nieruchomościami lokalowymi.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy tej transakcji kierowali wspólnicy Andrzej Chajec oraz Piotr Zapalski. W skład zespołu wchodzili także Olga Połowianiuk-Keczmerska oraz Szymon Żyto.

CDZ doradcą funduszy inwestycyjnych przy transakcji na rynku kapitałowym

CDZ doradzała funduszom: CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w procesie sprzedaży 100% posiadanych przez nich akcji i obligacji Symbio Polska S.A., spółki notowanej na rynku NewConnect oraz przy inwestycji w spółce z sektora FMCG.

Celem współpracy funduszy, nabytej spółki oraz jej wspólników jest konsolidacja działalności operacyjnej na rynku żywności ekologicznej.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierował wspólnik Maciej Kotlicki we współpracy z r.pr. Piotrem Rychta oraz adw. Anną Skórką.

CDZ doradcą IT Kontrakt przy inwestycji na rynku outsourcingu IT
CDZ doradzała IT Kontrakt, spółce należącej do funduszy zarządzanych przez Cornerstone Partners oraz Oaktree Capital Management, przy inwestycji w Solid Brain, spółkę z branży outsourcingu IT.
 
„Inwestycja w Solid Brain jest jednym z etapów budowy europejskiej grupy kapitałowej specjalizującej się w outsourcingu tworzenia i utrzymywania oprogramowania na zlecenie globalnych korporacji. Włączenie Solid Brain do grupy kapitałowej ma na celu wzmocnienie naszych operacji w Polsce, w szczególności w Krakowie, będącym największym rynkiem outsourcingu IT w kraju" – mówi Tomasz Pyrak, prezes IT Kontrakt.
 
Doradztwo CDZ obejmowało przeprowadzenie analizy prawnej due diligence, opracowanie struktury transakcji, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie i reprezentowanie klienta przed UOKiK. Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierował wspólnik Maciej Kotlicki oraz wspólnik Piotr Kryczek we współpracy z adwokatem Anną Skórką.

Rankings

Kancelaria CDZ Chajec i Wspólnicy w rankingu Chambers Europe 2022

Po raz kolejny jako Kancelaria mamy przyjemność być rekomendowani w rankingu Chambers and Partners - Europe 2022. Kancelaria CDZ Chajec i Wspólnicy w rankingu Chambers Europe 2022 została wyróżniona kategorii Corporate/M&A: Mid-Market (Polska) – Band 3. Cieszymy się, że nasza silna pozycja jest uznana przez międzynarodowe gremia, takie jak Chambers and Partners oraz dziękujemy partnerom za zaufanie.

Kancelaria CDZ Chajec i Wspólnicy w rankingu Prawnik DGP

Nasza Kancelaria awansowała w rankingu największych kancelarii prawnych w Polsce.

W corocznym rankingu "Prawnik" organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna Kancelaria CDZ Chajec i Wspólnicy zajęła 56. miejsce (za 2020 rok, w porównaniu do 2019).

Głównym powodem naszego awansu w rankingu aż o 12 oczek jest zwiększenie przychodu o 12% w skali roku. I to w tych trudnych, covidowych czasach.
 
Dziękujemy naszym Klientom i Partnerom biznesowym, że jesteście z nami.

CDZ nominowana w Konkursie Invest Cuffs 2021

Kancelaria CDZ Chajec, Don-Siemion i Wspólnicy została nominowana w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu Invest Cuffs w kategorii „Kancelaria Prawna 2020”.

Celem Konkursu jest wyłonienie podmiotów i osób reprezentujących Polską i zagraniczną branżę inwestycyjną, najsilniej przyczyniających się do jej rozwoju. Kapituła składająca się z ekspertów branżowych oraz dziennikarzy wybrała grono finalistów konkursu wśród których znalazła się Kancelaria CDZ. Internauci w głosowaniu online wybiorą ostatecznych zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Głosowanie trwa do 4 kwietnia 2021 roku, a Laureatów Konkursu poznamy podczas uroczystej Gali, która będzie zwieńczeniem kolejnej edycji Konferencji i Targów Invest Cuffs (14-17 kwietnia). Konferencja jak i ceremonia wręczenia nagród odbędą się w formie online.

Będziemy wdzięczni za Wasze głosy!

CDZ
CDZ i jej prawnicy wysoko wyróżnieni przez The Legal 500 EMEA 2019

W tegorocznej edycji nasza praktyka prawa korporacyjnego i handlowego, fuzji i przejęć, transakcji typu private equity, prawa nieruchomości oraz prawa nowoczesnych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) awansowały w rankingu.

Ponadto CDZ została wysoko wyróżniona w sporach sądowych, prawie pracy, prawie upadłościowym i restrukturyzacji.

Andrzej Chajec, Ewa Don-Siemion, Krzysztof Żyto, Maciej Kotlicki, Szymon Skiendzielewski, Marcin Bącal, Patryk Galicki, Piotr Kryczek, Jolanta Okoniecka, Piotr Zapalski oraz Mariusz Busiło zostali wyróżnieni w swoich obszarach praktyki.

CDZ
CDZ i jej prawnicy rekomendowani przez Chambers Europe 2019

W tegorocznej edycji CDZ została rekomendowana w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz prawa pracy. Andrzej Chajec, Maciej Kotlicki oraz Szymon Skiendzielewski zostali wyróżnieni w swoich dziedzinach praktyki.

Nasi klienci o nas:

“Clients praise the firm's commercial awareness and also note its "good understanding of business issues."

Misc

Kancelaria CDZ Chajec i Wspólnicy wraz z Fundacją Polskiej Sztuki Nowoczesnej zaprasza na wystawę

Zbliża się weekend, a to czas, byśmy oddali nasze zmysły estetyczne w dobre ręce.
 
Kancelaria CDZ Chajec i Wspólnicy wraz z Fundacją Polskiej Sztuki Nowoczesnej zaprasza na wystawę prac Magdaleny Komar pt. „Praktyki współistnienia”.

Wystawę można zobaczyć w dniach 10 grudnia 2021 r. – 25 lutego 2022 r. w Biurze Wystaw FPSN w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, lok. 4.
 
Kancelaria CDZ Chajec i Wspólnicy objęła mecenatem prawnym wszystkie wystawy FPSN.
 

Zwolniony katecheta słusznie został przywrócony do pracy

3 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy uznał, że przywrócenie Piotra Janowicza do pracy na stanowisko nauczyciela było zasadne.

Mężczyzna uczył historii, WOS-u, ale był także katechetą i  jednocześnie należał do związku zawodowego. Na wniosek dyrektora szkoły, biskup cofnął p. Janowiczowi misję kanoniczną do nauczania religii. Zdaniem szkoły, w świetle przepisów Karty Nauczyciela, cofnięcie to obligowało placówkę do rozwiązania z takim nauczycielem stosunku pracy, bez względu na przysługującą pracownikowi ochronę związkową.

Na prośbę HFPC, Piotra Janowicza przed Sądem Najwyższym reprezentował pro bono r.pr. Piotr Kryczek.

CDZ uruchamia platformę internetową poświęconą kredytom frankowym

Masz kredyt we frankach? Pomożemy!

CDZ uruchamia nową platformę edukacyjno-informacyjną, poświęconą tzw. kredytom frankowym. Platforma zawiera omówienie przepisów prawa oraz aspektów praktycznych dotyczących kredytów frankowych i prowadzenia sporów z bankami. Z platformy można się dowiedzieć jak się przygotować do sporu sądowego, jak go wygrać, jak kształtują się koszty postępowania sądowego oraz dlaczego CDZ jest skutecznym doradcą w tym zakresie.

Naszym zdaniem, szanse wygrania procesu sądowego przeciwko bankom są coraz większe. Prowadzimy takie sprawy w sądach  i jesteśmy gotowi do reprezentowania Państwa w tym zakresie. Na stałe współpracujemy również z ekspertami z dziedziny ekonomii, którzy wspierają nas w wyliczeniach poprzedzających złożenie pozwu.

CDZ zmienia siedzibę na budynek Park Avenue

Od 1 kwietnia 2019 roku, główne biuro CDZ będzie się mieścić w prestiżowym budynku Park Avenue przy ul. Wspólnej 70 w centrum Warszawy.

Pozostałe dane rejestrowe, dotychczasowe numery telefonów, numer fax oraz adresy mailowe pozostają bez zmian.

Zapraszamy na kawę do nowego miejsca!

Marcin Bącal w programie Państwo w Państwie

W tym odcinku, Marcin Bącal, wspólnik współkierujący praktyką sporów sądowych i administracyjnych, wyjaśnia przypadki, w których Sąd może wydać wyrok zaoczny, a także wskazuje warunki, które muszą zostać spełnione, aby Sąd mógł przywrócić stronie termin do dokonania czynności procesowej.

INSIGHTS

PUBLIKACJE MIĘDZYNARODOWE
ICLG – Employment & Labour Law 2022

Publikacja opiera się na pytaniach i odpowiedziach dotyczących prawa i regulacji w 51 jurysdykcjach. Kancelaria CDZ po raz kolejny przygotowała rozdział o Polsce.

PUBLIKACJE MIĘDZYNARODOWE
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | EMPLOYMENT & LABOUR LAW 2019

Publikacja opiera się na pytaniach i odpowiedziach dotyczących prawa i regulacji w 51 jurysdykcjach. CDZ przygotowała rozdział o Polsce.

 

PUBLIKACJE MIĘDZYNARODOWE
GLOBAL LEGAL GUIDES | PRAWO KONKURENCJI

Dowiedz się więcej o podstawowych przepisach prawa ochrony konkurencji w wielu jurysdykcjach, które znajdują zastosowanie do transakcji fuzji i przejęć. Przewodnik został przygotowany przez członków INTERLAW. CDZ opracowała rozdział o Polsce.

 

PUBLIKACJE MIĘDZYNARODOWE
THE INTERNATIONAL INSOLVENCY REVIEW | CZWARTA EDYCJA

Czwarte wydanie publikacji zawiera dogłębną analizę warunków rynkowych oraz zmian w orzecznictwie w zakresie prawa upadłościowego w 29 krajach. CDZ opracowała rozdział dotyczący Polski.

 

2018/05
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | Employment & Labour Law 2018

Publikacja opiera się na pytaniach i odpowiedziach dotyczących prawa i regulacji w 41 jurysdykcjach. Odpowiada także na pytanie o przyszłość Gig Economy. CDZ przygotowała rozdział o Polsce.

 

INSIGHTS

Prawo.pl
Rosną stopy procentowe - czy niektóre umowy okażą się nieważne?

Kolejne podwyżki stóp procentowych skutkują wzrostem wysokości rat kredytów złotówkowych.
 
Kredytobiorcy zaczynają rozglądać się za sposobem na pozbycie się kłopotliwego zadłużenia, a prawnicy dostrzegają takie możliwości, choć opinie są podzielone.
 
Komentarz naszego eksperta od franków, Dawid Woźniak, adwokata w Zespole Procesów Sądowych na portalu prawo.pl

Prawo.pl
Czy frankowicze chętnie zgadzają się na ugody?

Czy frankowicze chętnie zgadzają się na ugody?

Frankowicze nadal chętnie idą do sądów przeciwko bankom, choć skokowego przyrostu pozwów nie widać.

Komentarz naszego eksperta od franków, Dawid Woźniak, adwokata w Zespole Procesów Sądowych na portalu forbes.pl

Prawo.pl
Kredyty frankowe – czy propozycje ugodowe bywają nadużyciem prawa?

Kredyty frankowe – czy propozycje ugodowe bywają nadużyciem prawa?

Komentarz naszego eksperta od franków, Dawid Woźniak, adwokata w Zespole Procesów Sądowych na portalu prawo.pl

Zapraszamy do lektury.

Aspire 14/03/2022
Concealing travel abroad during the pandemic

W precedensowym orzeczeniu Sąd Rejonowy w Olsztynie orzekł w 2021 r., że zatajenie przez pracownika informacji o wyjeździe za granicę w czasie pandemii jest przyczyną jego natychmiastowego, dyscyplinarnego zwolnienia. Zapraszamy do zapoznania się z kulisami tej ciekawej sprawy na łamach portalu Aspire Labour Law, opisanej przez Monika Politowska-Bar, adwokata w Zespole Prawa Pracy Kancelarii CDZ Chajec i Wspólnicy.

Prawo.pl
Zła sytuacja Getinu niepokoi frankowiczów - czy zabezpieczenie to konieczność?

Frankowiczów martwi sytuacja Getin Noble Banku, bo jego kapitały własne są mniejsze niż potencjalne koszty umów z klientami. Komentarz naszego eksperta od franków, Dawid Woźniak, adwokata w Zespole Procesów Sądowych na portalu prawo.pl

INSIGHTS

Rzeczpospolita 2019/07/05
NIERUCHOMOŚCI
Rozliczenia z bankiem po stwierdzeniu nieważności „umowy frankowej”
Marcin Lizurek

Sądy coraz częściej uznają za nieważne umowy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. W okresie ostatnich trzech lat w polskich sądach zapadło ponad 70 takich orzeczeń. Podstawy wyroków stwierdzających nieważność umów są różne.

INTERLAW 2019/06/07
RODO
Rocznica obowiązywania RODO
Piotr Kryczek

RODO obowiązuje od roku. Co działo się w tym czasie? INTERLAW zapytało swoich członków w Europie, USA i Azji o skutki wprowadzenia RODO, wyzwania i problemy firm przy jego wdrożeniu i zastosowaniu.

 

Rzeczpospolita 2019/05/09
PRAWO PRACY
Czas dojazdu w delegacji zwykle niepłatny
Radosław Rudnik

Przejazdów w podróży służbowej nie wlicza się do czasu pracy, chyba że zatrudniony wykonuje wtedy obowiązki. Późny powrót do domu może jednak przesuwać godzinę rozpoczęcia pracy w kolejnym dniu.

Rzeczpospolita 2019/04/18
KREDYTY FRANKOWE
Realne szanse na wygraną w sądzie
Krzysztof Żyto, Aleksandra Hulewicz, Marcin Lizurek

Umowy frankowe najczęściej zawierają tzw. mechanizm indeksacyjny pozwalający bankom na przeliczanie kwoty kredytu - często uważany przez Sądy za bezprawny. Po stronie kredytobiorców opowiadają się już nie tylko TSUE, ale także sądy powszechne w Polsce.

Rzeczpospolita 2019/03/122
NIERUCHOMOŚCI
Przekształcenie użytkowania we własność
Magdalena Boguska

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że do 31 marca 2019 roku należy zdecydować o okresie wnoszenia opłat przekształceniowych zastępujących opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. Jak i czy skorzystać z ulg dostępnych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

Rzeczpospolita 2019/03/15
PRAWO W BIZNESIE
Wymiana wrażliwych danych w transakcjach M&A
Jerzy Kapitańczuk

Spółka przejmująca powinna zachować ostrożność na każdym etapie transakcji, szczególnie w przypadku transakcji dokonywanej pomiędzy konkurentami, bowiem przed uzyskaniem zgody na koncentrację obie strony transakcji nadal pozostają niezależnymi, konkurującymi między sobą podmiotami.

INTERSHIPS

CDZ

Kariera

W naszej dynamicznej strukturze jest zawsze przestrzeń na nowe talenty.

Talent. Zaangażowanie. Skuteczność.

Jeśli kierujesz się tymi wartościami to pasujesz do naszego zespołu.

CDZ

CARRIER

PRAKTYKI
Job description:

Poszukujemy studentów IV-V roku prawa z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Stypendia zagraniczne, odbyte kursy prawa europejskiego, brytyjskiego, lub amerykańskiego, a także znajomość innych języków obcych będą dodatkowymi atutami.

Oferujemy miesięczne płatne praktyki z możliwością przedłużenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w języku angielskim.

Prawo pracy - prawnik w Warszawie
Job description:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

obsługa i bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy

doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych

przygotowywanie opinii, raportów, umów i pism urzędowych

reprezentowanie klientów w sporach sądowych

OCZEKIWANIA

kilkuletnie doświadczenie w praktyce prawa pracy

biegła znajomość języka angielskiego

umiejętność praktycznego stosowania wiedzy

łatwość w kontaktach interpersonalnych

OFERUJEMY

pracę w zespole znanym na rynku

pracę z firmami zagranicznymi, międzynarodowymi

pracę w środowisku dwujęzycznym

atrakcyjne warunki zatrudnienia w świetnej lokalizacji

 

Prześlij CV na adres: cv@cdz.com.pl

Prosimy o dopisanie na swojej ofercie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDZ Chajec i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko prawnika moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy (zgodnie z rozporządzeniem RODO dotyczącym ochrony danych osobowych oraz ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, DZ. U. z 2018 r. poz. 1000).”

Prawo pracy - prawnik w Warszawie
Job description:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

obsługa i bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy

doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych

przygotowywanie opinii, raportów, umów i pism urzędowych

reprezentowanie klientów w sporach sądowych

OCZEKIWANIA

kilkuletnie doświadczenie w praktyce prawa pracy

biegła znajomość języka angielskiego

umiejętność praktycznego stosowania wiedzy

łatwość w kontaktach interpersonalnych

OFERUJEMY

pracę w zespole znanym na rynku

pracę z firmami zagranicznymi, międzynarodowymi

pracę w środowisku dwujęzycznym

atrakcyjne warunki zatrudnienia w świetnej lokalizacji

 

Prześlij CV na adres: cv@cdz.com.pl

REKRUTACJA
Job description:

PRAKTYKANT(KA) / WARSZAWA
Dział Postępowań Sądowych

 • Jesteś studentem/studentką IV, V roku prawa lub po studiach?
 • Znasz biegle język angielski lub na poziomie zaawansowanym?
 • Znasz programy Microsoft Office (Word, Power, Excel)?
 • Masz łatwość w kontaktach interpersonalnych?

Dołącz do naszego zespołu!

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Udział w bieżących projektach
 • Legal research, opracowywanie dokumentów, sporządzenie opinii i pism
 • Kontakt z organami administracji publicznej

W CDZ MOŻESZ LICZYĆ NA

 • Możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką biznesową
 • Pracę z międzynarodowymi klientami
 • Doświadczenie w wybranej specjalizacji i perspektywę dalszego rozwoju
 • Płatne praktyki z możliwością ich przedłużenia
 • Pracę w zgranym zespole i dobrej atmosferze
 • Szansę na otrzymanie stałego zatrudnienia dla najlepszych praktykantów

Chcesz zacząć z nami współpracę? Prześlij CV na adres cv@cdz.com.pl z dopiskiem „Praktykant” w temacie wiadomości.

Prosimy o złożenie następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Chajec Don-Siemion i Żyto Sp. k. z siedzibą w Warszawie na  potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Praktykant moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy (zgodnie z rozporządzeniem RODO dotyczącym ochrony danych osobowych oraz ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

CAREER

KONTAKT

MEDIA CONTACT
Ewa Don-Siemion
ewa.don-siemion@cdz.com.pl

 

Warszawa
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
Polska
t: +48 22 492 40 00
f: +48 22 492 40 01
info@cdz.com.pl

Kraków
ul. Sienkiewicza 9/17
30-033 Kraków
Polska
t: +48 12 421 12 55
f: +48 12 421 03 06
info@cdz.com.pl

Łódź
ul. Sienkiewicza 72
90-001 Łódź
Polska
t: +48 42 231 48 17
info@cdz.com.pl

No front page content has been created yet.